Psykolog Kristina Sandström

Webbplats och design av webbplats för psykolog.

Kund

Psykolog Kristina Sandström

Tjänster

Hemsida
Grafisk design

Webbplats

psykologkristinasandstrom.se
Photo3aTemp
PhotobTemp
PhotoaTemp
PhotobTemp
PhotobTemp
PhotobTemp
PhotobTemp

Om projektet

Webbplats och design av webbplats för psykolog.

Om Psykolog Kristina Sandström

Psykolog Kristina Sandström använder olika teurapeutiska metoder som fokuserar på den underliggande orsaken till psykisk ohälsa, istället för att endast behandla symptom.