Turistbussföretagen

Webbplats med ny grafisk design optimerad för sökordsoptimering och sociala media

01. Kund

Svenska Turistbussföretagen

02. Tjänster

Webbplats
Grafisk design
SEO
Arrow

Webbplats för att främja svensk turistbussverksamhet

Svenska Turistbussföretagen är en medlemsorganisation för svensk turistbussindustri med ändamål att utveckla och tillvarata turistbussbranschens intressen.

Föreningen önskade förbättra sin digitala närvaro och organiska synlighet i Google. Vi inledde arbetet med en nulägesanalys och utarbetande av en digital strategi. Arbetet utmynnade i ett beslut från föreningens sida att låta Project 46 utveckla en ny hemsida. Vi tog fram en ny grafisk design utifrån den existerande logotypen och byggde en lättadministrerad webbplats i WordPress som lanserades under hösten 2019. Arbetet fortsätter nu löpande med föreningen för att stärka den digitala närvaron.