Sydamerikaexperten

Komplett digital transformering inkluderande ny webbplats, SEO, SEM, nyhetsbrev och sociala media.

01. Kund

Sydamerikaexperten

02. Tjänster

Grafisk design
Hemsida
SEO, SEM
Nyhetsbrev
Sociala media
Arrow

Digital transformering

Sydamerikaexperten är sedan 25 år tillbaka Sveriges ledande arrangör av resor till Sydamerika. Utbudet består av skräddarsydda resor, rundresor med fasta avgångar och svensk färdledning samt kryssningar. Huvuddelen av försäljningen är skräddarsydda resor och kryssningar. Detta är exklusiva resor med en krävande kundkrets, vilket ställer stora krav på kundkommunikationen i all media.

När vi inledde vårt samarbete med Sydamerikaexperten i slutet av 2017, var vårt uppdrag att genomföra en komplett digital transformering tillsammans med vår partner Fast Growing Companies. I samarbete med Fast Growing Companies genomlyste vi hela företagets processer, affärssystem, webb och marknadsföring både digitalt och i tryck.

Genomlysningen av webb och marknadsföring inleddes med en nulägesanalys. Därefter utarbetade vi tillsammans med företagets Vd en digital strategi och marknadsplan. Beslut fattades att en ny hemsida var grundstenen för den digitala strategin, varpå Project 46 utvecklade och byggde en ny webbplats. Den grafiska designen omarbetades med utgångspunkt från den existerande logtypen.

I den digitala strategin ingick en total omarbetning av Sydamerikaexpertens innehållsmarknadsföring (content marketing) med målsättningen att öka engagemanget för webbplatsens besökare. Innehållsmarknadsföringen var också en hörnsten för förbättra företagets sökordsoptimering, där vi nått stora framsteg och arbetet fortsätter löpande.
Vi införde ett nytt verktyg för nyhetsbrevskommunikation med ny design och vi sköter dom löpande nyhetsbrevsutskicken för Sydamerikaexperten. Vi hanterar också delar av kommunikationen via sociala media.

Sydamerikaexpertens hemsida av Project 46

Startsida Sydamerikaexperten

Webbplatsens startsida med sökfunktion och översikt av dom olika resetyperna.
Sydamerikaexperten startsida 2020

Rundresor

Sydamerikaexperten säljer både skräddarsydda resor och rundresor med fasta avresedatum och svensktalande färdledning. Här är ett exempel på en rundresesida.
Sydamerikaexperten rundresesida

Hotellsida

Hotell är en viktig del av resan. Sydamerikaexperten säljer huvudsakligen hotell som paket i sina skräddarsydda resor och rundresor.
Sydamerikaexperten hotellsida