Toplux

Ny grafisk design med designmanual och utarbetande av digital strategi. Stöd vid utveckling av ny hemsida med webbshop.

01. Kund

Toplux

02. Tjänster

Logotyp
Grafisk design
Digital strategi
SEO
Arrow

Ny design för Toplux

Toplux är ett ledande företagen för skydds- och industriprodukter i Västsverige. Man har en unikt system med webbshop som effektiviserar inköp och administration av skyddsutrustning åt sina avtalskunder.

Vi kom i kontakt med Toplux i ett skede där man påbörjat ett projekt för ny hemsida och webbshop. Den nya webbshoppen är ett komplement, men inte en ersättning till nuvarande system. I samband med detta ville företaget ha en ny grafisk profil och hjälp med layout och design för den nya hemsidan. Man ville också ta ett första steg mot en ökad digital närvaro och förbättrad synlighet i Googles sök.

Project 46 tog fram en ny logotyp, typsnitt, bild och färgspråk som samlades i en designmanual. Vi tog sedan tillsammans med ledningen fram en mockup för den nya hemsidan som sedan levererades till utvecklaren av webbplatsen och webbshoppen. Webbplatsen lanserades under hösten 2019 medan arbetet med webbshoppen fortfarande pågår.

Vårt samarbete med företaget fortsätter löpande med utarbetande och genomförande av en digital strategi inklusive SEO för ökad digital närvaro.