Tylöprint

Digital transformering med stöd och rådgivning vid byte till nytt affärssystem med ny webbplats och webbshop

01. Kund

Tylöprint

02. Tjänster

Digital transformering
Affärsutveckling
Digital strategi
SEO
Arrow

Digital transformering och affärsrådgivning

Sedan 1981 har Tylöprint arbetat med fokus på mäklarbranschen, men är idag även en stark leverantör till ett flertal andra kundgrupper. Tylöprint har ett komplett sortiment av produkter för butiksskyltning.

Vi kom i kontakt med ledningen för Swt Paper 2018 i samband med att man deltog i Marknadslyftet lett av IUC Halland. Företaget hade inlett en projekt för ett omfattande byte av sitt affärssystem och webbplats med tillhörande webbshop. Nuvarande system är baserat på Filemaker och ledningen ville ha stöd av en affärskonsult under utvärdering och beslutsprocess. Project 46 genomförde även en nulägesanalys av den digitala närvaron och en utvärdering av den nuvarande webbplatsens tekniska SEO och sökmotorvänlighet.
Beslut om nytt affärssystem med ny webbplats och webbshop togs under 2019 och Project 46 arbetar löpande för att stödja Tylöprint under implementeringsprocessen som pågår fram till sommaren 2020.