Project 46 är en digital byrå som erbjuder allt från webbdesign till digitala helhetslösningar

Webb Design

01. webbdesign

En hemsida som är skräddarsydd för ditt företag

Vare sig vi bygger en hemsida för ett litet eller större företag, så lägger vi stor möda på att anpassa funktion, struktur och design efter varje företags unika behov. Om hemsidan inte lyfter fram ditt företags produkter eller tjänster på bästa sätt, har den inget berättigande. Samtidigt är design väldigt viktig och vi lägger mycket möda på att varje webbplats skall återspegla företagets identitet med en genomarbetat design. Alltid till ett rimligt pris.

Webbplatserna bygger vi i WordPress som är världens mest populära plattform för hemsidor. WordPress är ett innehållshanteringssystem, (CMS).  Det betyder att man enkelt kan lägga till texter, bilder och annat innehåll till hemsidan och visa det i användarens webbläsare som en hemsida.
För webbplatser med E-handel, använder vi Woocommerce, som är världens största E-handelsplattform och är ett tillägg till WordPress.

02. digital analys och strategi

Från nulägesanalys till långsiktig digital strategi

Vi arbetar huvudsakligen med små och medelstora företag från vitt skilda branscher. Gemensamt för alla dessa företag är att resurserna är begränsade både ekonomiskt och tidsmässigt. Vi är här för att hjälpa dig som företagare att nå maximal nytta av dom digitala kanalerna, med utgångspunkt från ditt företags resurser. Detta är inget självändamål, utan skall leda till fler leads och affärer.

Samarbetet med våra kunder startar ofta med en nulägesanalys av företagets hemsida och andra digitala kanaler. En digital temperaturmätare. Vi gör en genomlysning av företagets digitala synlighet, där vi identifierar förbättringsmöjligheter och brister. Vi tittar också på företagets digitala konkurrenskraft relativt dom största konkurrenterna. Det utmynnar i en rapport med konkreta rekommendationer till förbättringar och ett utgångsläge för vidare åtgärder.

Project 46 jobbar också med företags långsiktiga digitala strategi. Ibland arbetar vi tillsammans med företagets existerande partners för digital kommunikation och marknadsföring. Ibland tar vi ett helhetsansvar för allt från byggande av hemsida till nyhetsbrev, sökordsoptimering (SEO) och digital marknadsföring.

03. digital synlighet

Content marketing och SEO

Som ett litet till medelstort företag måste du optimera din marknadsföring och satsa där det ger mest utdelning i nya leads och affärer.
Är ditt företag ett B2C som arbetar direkt mot konsument, ett B2B-företag med andra företag som kunder eller kanske något däremellan? Varje företag har unika förutsättningar. Vi hjälper dig att hitta rätt marknadsföringsstrategi för ditt företag.

Vi arbetar framförallt med sökordsoptimerad content marketing (innehållsmarknadsföring) för att maximera företags digitala synlighet. Men vi arbetar naturligtvis också med övrig digital marknadsföring.

Vad betyder content marketing?

  • Det betyder att företaget hemsida på ett engagerande och lättläst sätt berättar om förtagets erbjudanden, ger nyttiga tips relaterat till verksamheten och ger svar på vanliga frågor bland kunderna. Innehåll av detta slag uppskattas också högt av sökmotorerna. Därför har content marketing blivit en hörnsten i modern sökordsmarknadsföring (SEO). Ofta kan det ge väldigt stora förbättringar i företagets synlighet på Google med relativt små insatser.
  • Content marketing arbetar hand i hand med SEO, genom att med optimerat innehåll attrahera relevanta besökare till hemsidan.
  • Besökarna engageras av det relevanta innehållet på hemsidan och omvandlas till konkreta leads som leder till nya kunder.
  • Motsatsen traditionell marknadsföringen som annonser i tidningar, radio- och TV-reklam, displayannonsering osv.

Vad betyder det i praktiken och hur kan du lyckas med content marketing?

  • Du börjar med att kartlägga vem som är din kund och vad dom har för utmaningar och krav.
  • Du genomför en väl genomarbetad sökordsoptimering (SEO)
  • Med content marketing skapar du ett väl genomarbetat innehåll på ditt företags hemsida, som svarar på dom frågor och krav som din typiska kund har.
  • Innehållet kan vara en del av din hemsidas normala struktur, men vanligt är att även använda blogginlägg.
  • Du sprider ditt innehåll genom alla tillgängliga kanaler från sociala media till email-kampanjer och chatt.

Vi har jobbat med content marketing och SEO sedan tidigt 2000-tal och hjälper gärna ditt företag att skapa nya affärer genom en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi.